Project Layer
- site specific exhibitions and books, since 1996 -
www.layer-skulptur.dk

Layer sculpture project is a collaboration between artist Tina Maria Nielsen and Rikke Ravn Sørensen, established in 1996. Layers overall aim is to focus on new sculpture and installation art. To establish a forum for reflection, both theoretical and practical, in the form of exhibitions and publications. Through invitations by artists and writers, we want to study sculpture and installation art's ability to establish a meaningful, relevant and relationship-building space.

Layer skulpturprojekt er et samarbejde mellem billedkunstner Tina Maria Nielsen og Rikke Ravn Sørensen, etableret i 1996. Layers overordnede sigte er at fokusere på ny skulptur og installationskunst. At etablere et forum for refleksion, teoretisk såvel som praktisk, i form af udstillinger og publikationer. Gennem invitationer af billedkunstnere og skribenter ønsker vi at undersøge skulptur- og installationskunstens mulighed for at etablere et betydningsfuldt, vedkommende og relationsskabende rum.


Skulpturi
- exhibitions, sculptor collaboration since 2007-
- exhibitionsspace, 2007 - 2012
www.skulpturi.dk

Skulpturi.dk is an independent artist led forum for sculpture. Since 2007 we have continually been showing contemporary sculpture in all its diversity, both with a national and an international perspective. We are interested in promoting the professional debate concerning sculpture in both public and private spaces. Skulpturi.dk started in 2007 by visual artists Tina Maria Nielsen, Rikke Sorensen Raven, Karin Lorentzen, Heine Klausen, Jørgen Carlo Larsen, Eva Steen Christensen, Espen Brandt-Møller, Karin Lind, Anders Bonnesen, Veo Friis Jespersen and Mikael Thejll and MA. Magnus Thorø Clausen.

Skulpturi.dk er et uafhængigt kunstnerstyret forum for skulptur, der arbejder for at udvikle og synliggøre skulptur i såvel offentlige som private rum. Skulpturi.dk er startet i 2007 af billedkunstnerne Tina Maria Nielsen, Rikke Ravn Sørensen, Karin Lorentzen, Heine Klausen, Jørgen Carlo larsen, Eva Steen Christensen, Espen Brandt-Møller, Karin Lind, Anders Bonnesen, Veo Friis Jespersen og Mikael Thejll og mag.art. Magnus Thorø Clausen.